Mugni Int. Foundation for Culture & Education

DIĞER HIZMETLER

Proje uygulamalarında alınacak hizmetlerin, ortaklık kalite taahhüdüne ve AB standartlarına uygun gerçekleştirilmesine dikkat etme.

Yararlanıcıların proje akışını izlenme ve akış sürecinde her türlü teknik hizmeti verme.

Yararlanıcıları, bulundukları ülkede sosyal ve kültürel yaşam ile devlet ve şehir hakkında genel olarak bilgilendirilme.

Haftalık ve günlük çalışma programları yapma, bu program dahilinde genel olarak bilgilendirme.

Ev sahibi ortak kuruluş olan partner ile sürekli diyalog halinde bulunma, proje akışını uygulama planı çerçevesinde izleme ve yardımcı olma.

Proje sahibi kurum yöneticileri ile sürekli temas halinde olma ve akış ile ilgili bilgi alışverişinde bulunma.

Nihai raporun hazırlanmasında gerekli bilgi-belge-doküman-cd-basın demeçleri-katalog-broşür-resim vs belgeleri toplama, hazırlanma ve düzenlenmesinde yardımcı olma

Yararlanıcılara birer katılım belgesi verilmesini sağlama.

Türkiye’de yapılan çalışmalarda da ihtiyaç duyulan bilgi-belge-teknik destek konularında yardımcı olma.

Hİzmetlerİmİz

> Alıcı ve ortak kurumlar ile irtibatın sağlanması

> Niyet mektuplarının temin edilmesi

> Staj imkanları (sertifikalı)

> Kardeş okul hizmetleri

> Yurt içi / Yurt dışı uçak biletlerinin temin edilmesi

> Havalimanı transferleri

> Rehberlik hizmetleri

> Konaklama

> Kültürel geziler

> Ekstra yurt dışı gezileri

> Spor organizasyonları

> Acil durumlarda sağlık himetleri