Mugni Int. Foundation for Culture & Education

TEKNIK DESTEK HIZMETLERI

Mugni Int., ulusal ve uluslararası projelerin doğrudan içinde yer alarak teknik yönetim hizmeti sunmaktadır. Özellikle, geniş meslek dalları yelpazesinde, başta Hollanda, Belçika ve Almanya olmak üzere AB ülkeleri arasında proje gerçekleştirilebilecek resmi veya özel partner kurumlar bulmaktadır.Elektronik ortamda, proje yapmak isteyen kurumlar tarafından Web sitemizde bulunan “Alıcı Ortak (Partner) Proje Bilgi Formu” doldurulduğunda, böylece organizasyonumuzla proje yapmak isteyen kurum arasında birlikte çalışma başlamış ve bundan sonra belirtilen konuda birlikte çalışma yapma anlaşması da bu şekilde yapılmış olur.

PROJE HAZIRLAMA - GELİŞTİRME DANIŞMANLIĞI

Kuruluşunuzun geliştirmek istediği proje fikrinin kararlaştırılmasından, projenin başvuru yapılacak kurumun istediği formatta hazırlanmasına kadarki süreci kapsamaktadr.

Firmamızın bu süreçte verdiği hizmetleri kısaca şöyle özetleyebiliriz;

* İlk fikirlerin ortaya konduğu tasarım aşaması,

* Teknik ve operasyonel açıdan detaylı olarak tasarlandığı aşama,

* Tasarımı tamamlanmış olan projenin teknik, mali, ekonomik, sosyal, kurumsal, çevresel faktörler açısından tutarlılığının, bütünselliğinin ve işlevselliğinin değerlendirildiği aşama,

PROJE UYGULAMA - YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Kabul edilmiş ve/veya fon desteği almış projelerin uygulanması aşamasında firmamızın verdiği hizmetler şu şekildedir.

* Projede öngörülen faaliyetlerin hayata geçirilmesi, izlenmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesi aşaması,

* İlgili kurumların istedikleri formatta raporlamaların, yazışmaların yapılması ve gerekli dokümantasyon sisteminin kurulması aşaması,

* Projede belirtilen her türlü satın almalarda ihalelerin belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılması aşaması,

* Proje sonuçlarının gözden geçirilmesi ve mantıksal çerçevede belirtilen gösterge analizlerine uygunluğunun değerlendirilmesi aşaması.

Hİzmetlerİmİz

> Alıcı ve ortak kurumlar ile irtibatın sağlanması

> Niyet mektuplarının temin edilmesi

> Staj imkanları (sertifikalı)

> Kardeş okul hizmetleri

> Yurt içi / Yurt dışı uçak biletlerinin temin edilmesi

> Havalimanı transferleri

> Rehberlik hizmetleri

> Konaklama

> Kültürel geziler

> Ekstra yurt dışı gezileri

> Spor organizasyonları

> Acil durumlarda sağlık himetleri